KONTAKTUJTE NÁS: 0907 819 236 | erika.voznikovagmail.com

Poskytované služby

Úradné preklady každého druhu (nemecký jazyk/slovenský jazyk)

rodné listy, sobášne listy, výpisy z registrov, kúpne zmluvy, technické preukazy a doklady v súvislosti s dovozom automobilov zo zahraničia, potvrdenia pre poisťovne, vysvedčenia, diplomy o vysokoškolskom štúdiu, dodatky k diplomom, osvedčenia pre rôzne úrady, atď.
Úradný prekladateľ zapísaný v Zozname prekladateľov MSSR

Odborné preklady a tlmočenie (nemecký jazyk/slovenský jazyk) v nasledovných oblastiach

ekonomika a financie, strojárstvo, automobilová technika, stavebníctvo, hutnícky priemysel, drevársky priemysel, energetika, právo, politika, medicína a iné.

Tlmočenie: simultánne, konzekutívne, šušotáž.
Členka Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov

Súdne tlmočenie (nemecký jazyk/slovenský jazyk)

súdne a úradné tlmočenie, súdne procesy, výsluchy polície, sobášne obrady, dedičské konania a iné.
Súdny tlmočník zapísaný v Zozname tlmočníkov MSSR

o nás

Poskytujem úradné preklady a súdne tlmočenie zo slovenského do nemeckého jazyka a naopak s okrúhlou pečaťou súdneho prekladateľa, tlmočníka. Som vedená ako súdny prekladateľ, tlmočník v Zozname tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR.

Garantujem krátke dodacie lehoty, zaručenú kvalitu prekladov a tlmočenia, ceny podľa Zákona o znalcoch, prekladateľoch, tlmočníkoch č. 382/2004 Z.z. a Vyhlášky MS SR č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 o znlacoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a Vyhlášky MS SR 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, a to priamo ako FO, bez zbytočného navýšenia o poplatky sprostredkovateľských agentúr.

Okrem úradných prekladov a tlmočenia sa v kombinácii nemecký jazyk/slovenský jazyk s niekoľkoročnou úspešnou praxou venujem aj odborným prekladom a tlmočeniu so špecializáciou na odborné oblasti, akými sú politika, právo, ekonomika a financie, automobilový a strojársky priemysel, stavebníctvo, hutníctvo, drevársky priemysel, energetika, medicína a iné. Tlmočím na oficiálnych podujatiach, konferenciách, obchodných rokovaniach, seminároch a školeniach. Profesionálny prístup, kvalita, flexibilita, etika a diskrétnosť sú základnými atribútmi pri výkone mojej práce.  a   zastrešujem ako PO pod obchodným menom   EV LIANA, s.r.o.,   ktorej som zároveň aj konateľkou.

Kontaktujte nás

Kontakt

PhDr. Erika Vozníková

- úradný prekladateľ vedený v Zozname prekladateľov MSSR
- súdny tlmočník vedený v Zozname tlmočníkov MSSR
- člen Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov

Sídlo:

Adresa: Kalinčiakova 5
974 05 Banská Bystrica

Tel.: 0907 819 236

E-mail: erika.voznikovagmail.com

Kancelária:

Adresa: ul. Janka Kráľa 3
974 01 Banská Bystrica

Tel.: 0907 819 236

E-mail: erika.voznikovagmail.com

Kontaktný formulár